25 października 2019

Miasto Dębica przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, które jest inicjatorem sadzenia drzew miododajnych na terenie województwa podkarpackiego w ramach akcji „Sadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” włączyło się w inicjatywę sadzenia drzewek na terenie miasta Dębica.

Przedsięwzięcie ma za zadanie przyczynić się m.in. do poprawy bioróżnorodności w województwie podkarpackim i wpłynąć na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających, a przede wszystkim głównym celem akcji jest przekazanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach oraz ukształtowanie nawyków kultury ekologicznej.

 

Ponadto należy zwrócić uwagę jak ważną rolę ogrywają drzewa w krajobrazie miejskim, gdyż zapewniają Nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie Nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Uroczysta inauguracja akcji odbyła się w dniu 24 października br. , w której udział wzięli Burmistrz Miasta Dębica Mariusz Szewczyk oraz zastępca Maciej Małozięć wraz z uczniami dębickich szkół podstawowych – Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 9.

Miasto Dębica wyraża wdzięczność i zadowolenie, że może już kolejny rok włączyć się w akcję sadzenia drzew miododajnych na terenie województwa podkarpackiego, zwłaszcza na trenie Dębicy oraz liczy na dalszą owocną współpracę obu instytucji w zakresie ochrony środowiska oraz realizacji zadań wspierających działania prośrodowiskowe ma terenie naszego województwa.

Źródło: UM w Dębicy 

Piotr Mazurkiewicz