13 kwietnia 2021

Fot. Łukasz Dziuban

W lasach trwają prace związane z sadzeniem młodych drzew.

 Prawie 12 mln sadzonek posłuży do zalesień i odnawiania lasu na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Pracami, które właśnie trwają objęto 1550 ha.

Sadzone będą głównie sosny, buki , dęby i jodły. Prace odnowieniowe koncentrują się w drzewostanach na gruntach porolnych, gdzie zachodzi konieczność zmiany składu gatunkowego i dopasowania go do siedliska oraz w miejscach trudnych, silnie zachwaszczających się, gdzie nie można uzyskać odnowienia naturalnego. Największe powierzchnie do odnowień zaplanowały nadleśnictwa: Jarosław, Lubaczów i Oleszyce.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska