19 czerwca 2019

Samorządy są przygotowane się do wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 Plus”. Do tej pory, w ramach programu, do maja tego roku do podkarpackich rodzin trafiło prawie 4,5 miliarda złotych.

Będzie jeszcze więcej, bo w życie od lipca wchodzą zapowiadane zmiany i świadczenie będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu na kryterium dochodowe. – Liczba dzieci korzystających z programu wzrośnie dwukrotnie – mówił dziś w Rzeszowie Krzysztof Michałkiewicz – wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Składanie wniosków rusza 1 lipca. Najpierw drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia będzie można składać je osobiście. Ci, którzy złożą w sierpniu i we wrześniu otrzymają również kwoty za lipiec, od października nie będzie już wyrównania.

Wiceminister Michałkiewicz dodaje, że procedury ubiegania się o świadczenie zostały uproszczone. – Pieniądze będą wypłacane na podstawie złożonego wniosku.

Jak samorządy przygotowują się do wypłat świadczenia? W gminie Tyrawa Wołoska, zastępca wójta Krystian Domaradzki, nie przewiduje żadnych problemów. – Mamy zatrudnionego jednego pracownika na pełnym etacie, który zajmuje się obsługą tych wniosków oraz jedną osobę, która szkoli się i będzie pomocna w momencie przyjmowania większej ilości wniosków. Nasza gmina nie jest duża. Liczy ok. 2 tys. mieszkańców. Do tej pory z programu korzystało 270 dzieci, po zmianach będzie to już 400 dzieci. Krystian Domaradzki dodaje, że program wpłynął na poprawę życia mieszkańców, zwłaszcza na wsiach.

Świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 Plus” przysługiwać będzie również dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej. Dzięki temu programem zostaną objęci wychowankowie domu dziecka w Dębicy. – Przygotowane są specjalne formularze wniosków oraz konto, na które pieniądze zostaną przekazane. Później dystrybucja tych środków będzie odbywała się już wewnątrz domu dziecka – mówi Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart potwierdziła, że wszystkie samorządy są przygotowane do zmian jakie wejdą w życie 1 lipca. – Ewentualne problemy, które zostały nam zgłoszone nie wpłyną na wypłatę świadczeń.

Aktualnie świadczenie w województwie otrzymuje ponad 220 tys. dzieci, po zmianach będzie ok. 396 tys. dzieci. Przewidywana kwota dotacji dla gmin na rok 2019 na realizacje Programu „Rodzina 500 Plus”, uwzględniająca zmiany wprowadzone od lipca będzie wynosiła 1 mld 883 miliony zł.

Agnieszka Radochońska-Kloc