13 listopada 2020

„Ścieżkami Niepodległości"... to audycja w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna.

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa.

W „ Ścieżkami Niepodległości” postaramy się przejść kilkoma z wielu ścieżek, którymi nasi przodkowie, także mieszkańcy naszego regionu szli ku Niepodległej. Na ten temat porozmawiamy z historykami, młodzieżą, chcemy tez o tym porozmawiać z naszymi słuchaczami, zapraszając do udziału w naszym konkursie. „Ścieżkami Niepodległości”… to audycja w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna, któremu patronuje wojewoda Podkarpacki.

Podczas programu z udziałem przedstawicieli IPN i młodzieży odbędzie się konkurs wiedzy historycznej dla słuchaczy. Organizatorami konkursu są Podkarpacki i „VIA” Katolickie Radio Rzeszów. Na zwycięzców czekają cenne i ciekawe nagrody. Szczegóły w audycji „Ścieżkami Niepodległości” sobota godz. 11.15

 

Regulamin konkursu

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorami konkursu radiowego są Wojewoda Podkarpacki i „VIA” Katolickie Radio Rzeszów, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, NIP: 813-11-75-690, Regon: 6900306747.

 2. Konkurs będzie emitowany na antenie „VIA” Katolickiego Radia Rzeszów w czasie trwania audycji pn. „Ścieżkami Niepodległości…”.

 3. Nagrody dla zwycięzców zapewnia Wojewoda Podkarpacki.

 4. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”, dofinansowanego z Wieloletniego Programu „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2C.

 5. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika konkursu jest „VIA” Katolickie Radio Rzeszów, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów, NIP: 813-11-75-690, Regon: 6900306747.

 

CELE KONKURSU

 1. Propagowanie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie wiedzy na temat doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego na poziomie krajowym i regionalnym.

 2. Aktywny udział słuchaczy rozgłośni w programie radiowym poprzez organizowany w ramach audycji konkurs wiedzy historycznej.

TERMINY

 1. Konkurs będzie realizowany na antenie „VIA” Katolickiego Radia Rzeszów 14 listopada br. o godz. 11.15 podczas audycji „Ścieżkami Niepodległości…”.

 2. O terminie i miejscu przekazania nagród decyduje „VIA” Katolickie Radia Rzeszów.

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich słuchaczy „VIA” Katolickiego Radia Rzeszów.

Wymogi konkursowe

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie smsa z odpowiedzią na jedno z pytań konkursowych, zadane podczas audycji, na numer sms podany przez redaktora prowadzącego „VIA” Katolickie Radio Rzeszów.

 2. Na antenie zostaną zadane dwa pytania. Uczestnik Konkursu musi odpowiedzieć prawidłowo na jedno z nich. Spośród zgłoszeń zawierających poprawne odpowiedzi zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców, do których trafią nagrody, promujące jubileusz odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 3. Szczegółowe zasady konkursu będą określone przez „VIA” Katolickie Radio Rzeszów podczas zapowiedzi konkursowej na początku audycji.

NAGRODY

 1. O wyłonieniu dwóch zwycięzców Konkursu decyduje „VIA” Katolickie Radia Rzeszów.

 2. W Konkursie zostaną przyznane dwie nagrody za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe.

 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.

 

 

 

 

 

 

Iwona Kosztyła