29 listopada 2021

Konferencję organizowała WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa oraz Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.

 

Ochrona  granicy wschodniej II RP, strategiczne  i polityczne użycie procesów kulturowych, narodowotwórczych w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie czy rosyjska wojna nowej generacji i chińska doktryna wojny nieograniczonej. W ramach Podkarpackiego Forum Myśli o Bezpieczeństwie WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej odbyło się seminarium naukowe poświęcone współczesnym wyzwaniom bezpieczeństwa „Przyszłość organizacji proobronnych w Polsce w kontekście współczesnych wyzwań bezpieczeństwa” Główna tematyką seminarium była poświęcona organizacjom proobronnym, dlatego paneliści poruszyli temat roli i zadań Związku Strzeleckiego. 

 

 

Iwona Kosztyła