21 maja 2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zawiadamia, że park etnograficzny został ponownie udostępniony zwiedzającym.

W porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kolbuszowej dyrektor placówki podjął decyzję o otwarciu skansenu i udostępnieniu go turystom. Istnieje kilka zasad, których należy przestrzegać w trakcie spacerowania, by tak samo goście, jak i pracownicy czuli się bezpiecznie. Nieznacznie zmieniły się godziny otwarcia parku etnograficznego, ceny biletów i formy zwiedzania. Spacer po skansenie wiąże się też z obowiązkiem zakrywania nosa i ust.

Mimo tych drobnych niedogodności dyrekcja i pracownicy Muzeum gorąco zapraszają do odwiedzania tego miejsca, w którym czas się zatrzymał, a zachowana kultura Lasowiaków i Rzeszowiaków kwitnie wśród pól, lasów, sadów i łąk.

1. Godziny otwarcia

 • skansen, kasa biletowa i sklepik czynne są:

  • w dni powszednie w godz. 9.00-16.00

  • w soboty, niedziele i święta w godz. 10.00-17.00

2. Kasa i bilety

 • bezpieczeństwo przy zakupie biletu

  • obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk

  • obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa

  • pomiędzy kupującymi należy zachować odległość 2 m

  • prosimy o płatność kartą

  • towary ze sklepiku podajemy klientom wyłącznie po ich zakupie

 • nowe ceny biletów

Obowiązują ulgowe ceny biletów wstępu dla wszystkich:

  • bilet ulgowy – 7 zł

  • bilet rodzinny ulgowy – 22 zł

3. Przebywanie na terenie parku etnograficznego

 • istnieje możliwość indywidualnego zwiedzania skansenu, nie jest możliwe zwiedzanie w grupach zorganizowanych

 • usługa przewodnicka jest niedostępna, proponujemy zwiedzanie z audioprzewodnikiem – zalecamy ściągnąć plik *.mp3 na telefon osobisty za pomocą dostępnego kodu QR lub wypożyczyć bezpłatnie urządzenie w kasie biletowej

 • wnętrza obiektów nie będą udostępnione do zwiedzania poza ekspozycją w domu z Żołyni Dolnej

 • udostępnione zostaną niektóre ławki w sektorze wstępnym

 • czynna jest wyłącznie toaleta w sektorze wejściowym

 • każdy ze zwiedzających ma obowiązek zakrywania ust i nosa

 • pomiędzy zwiedzającymi należy zachować odległość 2 m

 • prosimy o powstrzymanie się od dotykania powierzchni szklanych, drewnianych i metalowych (np. szyb w oknach chałup, płotów, ścian budynków, ławek, krat w oknach)

Na terenie skansenu mają zastosowanie wszystkie zalecenia z Rozporządzeń Rady Ministrów dla miejsc publicznych. Aktualne informacje dostępne są na https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .

Wykupienie biletu wiąże się z zaakceptowaniem powyższych zasad. Pozostałe punkty Regulaminu zwiedzania Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pozostają bez zmian.

Źródło: Muzeum w Kolbuszowej

Piotr Mazurkiewicz