4 lutego 2021

Służby wojewody informują o przekroczonych stanach ostrzegawczych w zlewni rzek: Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Strwiąża i Łęgu. W związku ze spływem wód opadowo- roztopowych spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody miejscami do strefy stanów wysokich, a lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega także przed możliwością wystąpienia na Podkarpaciu silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,w porywach do 70 km/h. Ostrzeżenie przed wiatrem obowiązuje do godz. 14.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska