16 lutego 2021

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Na podstawie wyników ze stacji monitoringu powietrza przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje Rzeszów – Śródmieście, powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Ostrzeżenie obowiązuje dzisiaj – 16.02 do północy.

W przypadku wystąpienia dużego smogu i przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu, w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego. W takiej sytuacji zalecane jest również powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

 

mat.pras.