17 kwietnia 2022

Podtrzymywanie tradycji związanych z Wielkim Tygodniem, potrawy na wielkanocnym stole i rękodzieło związane ze świętami, to tematy rozmów, jakie prowadziliśmy podczas Śniadania Wielkanocnego z Radiem Via.

Do świątecznego stołu, zaprosiliśmy Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Słonnem, Drohobyczce, Nadolanach, Posadzie Jaćmierskiej, Łubnie-Opace oraz Piątkowej, które podzieliły się z nami nie tylko smacznymi potrawami, ale też opowieściami o wielkanocnych tradycjach w swoich rodzinach. Była z nami również Janina Kuźniar, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Rzeszowie, Janina Kamińska, zastępca dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, oraz Izabela Wodzińska z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, która w barwny sposób przybliżyła nam tradycje Wielkiego Tygodnia wśród Lasowiaków, Rzeszowiaków i Pogórzan. 

Część 1 

Część 2

Piotr Mazurkiewicz