14 maja 2021

Rodzina jest najwyższą wartością dla Polaków – potwierdzają badania społeczne. W sobotę 15 maja będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Rodziny.

Socjolog dr Barbara Przywara, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie mówiła na naszej antenie, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci model rodziny ulegał modyfikacjom. Dziś możemy mówić o kilku modelach rodziny, a na jej kształt wpływa wiele zmian, które dotykają nasze społeczeństwo.

Socjolog zwróciła uwagę, że pary coraz później wchodzą w związek małżeński i coraz później decydują się na dzieci. Sytuację pogłębiła pandemia. W ubiegłym roku w Rzeszowie zawarto 769 małżeństw, o 162 małżeństwa mniej niż w 2019 r., odnotowano także o 38 mniej urodzeń.

Dr Barbara Przywara zwróciła także uwagę na to, że sytuacja epidemiczna przez ostatni rok zmusiła nas do spędzenia czasu w domu i mogła wpłynąć na spojrzenie na rodzinę jako na najwyższą wartość. Socjolog mówiła w Radiu VIA, że tempo życia determinuje to, ile czasu poświęcamy rodzinie. Sytuacja epidemiczna wpłynęła także na to, że również firmy dostrzegają potrzeby znalezienia przez pracowników balansu pomiędzy pracą a rodziną, stąd szerokie kampanie społeczne proponujące krótszy czas pracy na rzecz rodziny w okolicach 15 maja, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska