23 stycznia 2019

Podczas spotkania w Warszawie, sztab Protestacyjno-Strajkowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, ustalił postulat dotyczący podwyżek płac nauczycieli.

Podniesienie płac w oświacie analogicznie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia 2019 r. i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na stopień awansu zawodowego – takie żądania zostały ustalone podczas spotkania sztabu protestacyjno – strajkowego NSZZ w Warszawie.

Ponadto „Solidarność” zawiesza wszelkie rozmowy z minister Anną Zalewską do momentu realizacji przez MEN powyższych postulatów płacowych. W przypadku ich niespełnienia organizacja przeprowadzi 15 kwietnia radykalną krajową akcję protestacyjną. Sztab Protestacyjno-Strajkowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zobowiązał regionalne sekcje, do powołania w trybie pilnym regionalnych sztabów protestacyjnych.

Piotr Mazurkiewicz