31 stycznia 2020

1 mln. 200 tys. zł stracił SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie w wyniku przymusowej restrukturyzacji PBS-u w Sanoku. Zostały podjęte działania w celu odzyskania utraconych środków, mówi wiceprezydent Rzeszowa Stanisław Sieńko. 

Dyrektor SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie Grzegorz Materna zapewnia, że straty finansowe nie wpłyną na jakość hospitalizowania pacjentów.  

Utrata środków w wyniku restrukturyzacji banku może spowodować, że szpital zadłuży się u dostawców.

Agnieszka Bojda