4 grudnia 2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach był miejscem inauguracji  pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą na terenie Podkarpacia.

Więcej informacji w materiale:

Piotr Mazurkiewicz