3 grudnia 2021

Niedawno publikacji doczekał się raport o społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Dokument prezentuje działania podejmowane przez leśników w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.

O szczegółach zawartych w raporcie, rozmawialiśmy z Edwardem Marszałkiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. 

Piotr Mazurkiewicz