23 września 2020

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie połączenia Rzeszowa z gminą Krasne. Spotkanie to było efektem wizyty wojewody Ewy Leniart i samorządowców w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i rozmowach ze sekretarzem stanu w ministerstwie Pawłem Szefernakerem.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miasta Rzeszowa i samorządów. Efektem konsultacji jest porozumienie w sprawie przyłączenia gminy Krasne do Rzeszowa, mówi Ewa Leniart, wojewoda. 

 

W czasie najbliższych trzech tygodni władze gminy wiejskiej Krasne przedstawią także ważne sprawy dla lokalnej społeczności, które muszą być wzięte pod uwagę przed połączeniem samorządów. Kolejne spotkanie konsultacyjne odbędzie się za około 4 tygodnie.

 

Agnieszka Bojda