13 maja 2020

Nie wszystkie składniki wynagrodzenia są wypłacane nauczycielom.

Związek Nauczycielstwa Polskiego prowadzi ankietę wśród nauczycieli i pyta, czy nauczanie na odległość spowodowało obniżenie wynagrodzenia. Ze wstępnej analizy przesłanych odpowiedzi wynika, że największy problem jest z godzinami ponadwymiarowymi. Stanisław Kłak, prezes ZNP okręgu podkarpackiego powiedział w Radiu Via, że na Podkarpaciu nauczycie otrzymują dodatki np. za wychowawstwo czy dodatek motywacyjny.

Stanisław Kłak powiedział, że do tej pory pensje nauczycielom obniżyły trzy podkarpackie samorządy.

Ankiety wśród nauczycieli mają być prowadzone do 15 maja. Jak zapowiada ZNP nie wykluczone, że w sytuacji naruszenia prawa, sprawy będą kierowane na drogę sadową. Do tej pory przypadki naruszeń praw pracowniczych zgłaszane były do Państwowej Inspekcji Pracy.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska