23 czerwca 2020

W wyniku intensywnych opadów deszczu, pogorszyła się sytuacja na rzekach.

Alarm powodziowy ogłosiła gmina Zarszyn, natomiast pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono m.in w Rzeszowie, Kolbuszowej, Jaśle, Brzozowie i na terenie powiatu przeworskiego. Stany alarmowe zostały przekroczone na rzekach: San w Lesku i Olechowcach, Hoczewce w Hoczwi, Osławie w Czaszynie i Zagórzu, Pielnicy w Nowosielcach, Jasiołce w Jaśle, Wiarze w Rybotyczach, Stobnicy w Godowej i Trzebośnicy w Sarzynie. Natomiast stany ostrzegawcze przekroczył m.in. San, Wisłok i Wisłoka.

W związku z trudną sytuacją hydrologiczną w dniu 23 czerwca 2020 r. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wystąpiła do ministra finansów z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków w budżecie Wojewody z rezerwy celowej państwa. Środki finansowe w kwocie 185000 zl przeznaczone są na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Są to środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w dniach 19-22 czerwca 2020 r. Dotacja dla 6 gmin, 52 rodzin.

Agnieszka Bojda