25 marca 2019

Promesę na prawie 4 miliony złotych dostał powiat jarosławski z budżetu państwa na zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Widaczów-Świebodna-Pruchnik.

Starosta Tadeusz Chrzan powiedział w Radiu Via, że realizacja tego zadania to czasochłonna i kosztowna operacja. W roku 2018 wydano już 3,6 mln złotych, wykonując m.in. skomplikowany zabieg palowania osuwiska i założenia drenów melioracyjnych. W tym roku osuwisko będzie zabezpieczane, co jest istotne z punktu widzenia mieszkańców.

Całkowita wartość zadania to około 11 mln złotych, z których powiat jarosławski zabezpiecza 20%. Pozostałe pieniądze pochodzą z budżetu państwa.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska