1 listopada 2021

Jasielski cmentarz przy ulicy Zielonej, to jedna z najstarszych nekropolii w Polsce. Jego początek sięga 1784 roku.

Historię jasielskiego cmentarza, a także sylwetki osób tam pochowanych, przybliżyli nam Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, oraz Przemysław Misiołek, historyk z Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Piotr Mazurkiewicz