1 października 2019

Na zlecenie Wód Polskich po raz pierwszy w Polsce powstaje plan przeciwdziałania skutkom suszy. Dokument ustala zakres działań i identyfikuje obszary zagrożone suszą – rolniczą, hydrologiczną i hydroekologiczną. Jak mówi Małgorzata Wajda dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Podkarpacie potrzebuje nowych zbiorników wodnych oraz modernizacji już istniejących. 

W ramach projektu prowadzone są także działania edukacyjne na tematy związane z suszą, mówi kierownik projektu – Małgorzata Stolarska. 

Konsultacje społeczne będą trwały do 15 lutego 2020 roku.

Agnieszka Bojda