7 czerwca 2021

W Rzeszowie odbył się zorganizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych strajk ostrzegawczy.

Głównym powodem tej akcji jest procedowana obecnie w sejmie i senacie tzw. ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, mówi Halina Kalandyk, przewodnicząca zarządu regionu podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. 

Ewelina Machnica, przewodnicząca zakładowej organizacji związkowej z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie mówiła, że obecnie sytuacja pielęgniarek jest bardzo trudna.

15 czerwca w Warszawie ma odbyć się ogólnopolski protest pielęgniarek i położnych.

 

Agnieszka Bojda