25 października 2019

W Brukseli podczas posiedzenia komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów została jednogłośnie przyjęta opinia w sprawie makroregionalnej Strategii dla Karpat, mówił marszałek , autor opinii Władysław Ortyl.

Jak mówił dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Paweł Wais, powstała konieczność stworzenia nowej konkretnej Strategii Karpackiej jako piątej makroregionalnej Strategii Unii Europejskiej. 

 

Program To duży sukces Podkarpacia i duży krok na drodze do utworzenia ważnej dla regionu karpackiego strategii, która wpłynęłaby pozytywnie na rozwój województwa Podkarpackiego. 

Agnieszka Bojda