28 października 2019

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie podpisano dziś umowę dotyczącą opracowania porozumienia ws. Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Umowę podpisali: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które reprezentowała podsekretarz stanu Małgorzata Jarosińska- Jedynak oraz samorząd województwa podkarpackiego reprezentowany przez marszałka Władysława Ortyla i wicemarszałek Ewę Draus.

Projekt został opracowany w ramach inicjatywy Catching-up Regions 2. Strategia Przestrzenna pozytywnie wpłynie na rozwój województwa podkarpackiego oraz całego kraju, mówiła podsekretarz stanu Małgorzata Jarosińska Jedynak. 

W ramach projektów powstanie system umożliwiający integrację baz danych przestrzennych w gminach, wspólny mechanizm zarządzania przestrzenią, włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzennego w tym konsultacji społecznych i opiniowania. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jego całkowita wartość wynosi ponad 5 ml. złotych. 

Agnieszka Bojda