5 stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 roku Styków stał się częścią Głogowa Małopolskiego i kolejnym 6 osiedlem miasta. Ale gmina od nowego roku straciła Pogwizdów Nowy.

Styków ma powierzchnię 970,7 ha i 845 mieszkańców. W skład Stykowa wchodzą dwa przysiółki – Jańciówka i Bugaj. Styków jest północnym osiedlem Głogowa Młp. graniczącym z wsią Przewrotne.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 lipca 2020 roku Głogów Młp. powiększył się o cały Styków i część północną sołectwa Rudna Mała tzw. przysiółek Podbór (po północnej stronie autostrady). Tym samym miasto powiększyło się do 3 821 ha i 9 488 mieszkańców.

– Poprzez sukcesywną rozbudowę osiedli mieszkaniowych w północnej części miasta, doszło do naturalnego połączenia się obu jednostek. Dzięki temu Styków szybciej się zurbanizuje, powstaną nowe drogi i sieci wod-kan, w przyszłości powstaną też nowe połączenia autobusowe. Z korzyścią dla mieszkańców i firm, opracowane zostaną kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wzrośnie też wartość działek na nowym osiedlu. – powiedział Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Gmina z dniem 1 stycznia 2021 r. straciła sołectwo Pogwizdów Nowy, które zostało dołączone do granic administracyjnych Rzeszowa. Gmina szacuje, że tylko z tytułu podatków utraci wpływy roczne do budżetu szacowane na ok. 3,5 mln zł. Do spłaty pozostanie kredyt, zaciągnięty na budowę hali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym oddanej do użytku w czerwcu 2019 r. Inwestycja kosztowała gminę 4,5 mln. zł. „Do tej pory, pomimo usilnych starań ze strony burmistrza, aby prezydent zwrócił zainwestowane w budowę hali gimnastycznej środki finansowe, nie doszło do podpisania stosownego porozumienia ze strony prezydenta T. Ferenca” – czytamy w przesłanej informacji do naszej redakcji.

Obecnie cała gmina liczy 18 530 mieszkańców i ma powierzchnię 14 230,14 ha.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska