21 października 2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej otrzymało nagrodę główną w konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku SYBILLA 2019 w kategorii projekty naukowo-badawcze za przedsięwzięcie "Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”.

Projekt, którego koordynatorkami były dr hab. Katarzyna Smyk i Jolanta Dragan, miał na celu zebranie kompletnych i wiarygodnych informacji dotyczących kolędowania, kolęd, a także obrzędowości Godnich Świąt związanej z tradycjami kolędniczymi i ich współczesnymi przemianami, jakie można zaobserwować na terenach Lasowiaków i Rzeszowiaków – obszarze statutowego działania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Badania terenowe poświęcone kolędowaniu objęły 10 powiatów położonych w północnej części województwa podkarpackiego. Opis zwyczajów kolędniczych na Rzeszowszczyźnie zebrano w publikacji książkowej, która liczy 587 stron, i która została zaopatrzona w liczne fotografie i skany dokumentów, obszerne wykazy materiałów.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska