17 maja 2019

25 maja w Przeworsku odbędzie się sympozjum naukowe pt. „Consolatio Populi Prevorscensis. Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku”.

– Historyczno-mariologiczne sympozjum naukowe jest ważnym etapem przygotowań do koronacji wizerunku Cudownego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia, której dokona abp Adam Szal, metropolita przemyski, w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września bieżącego roku. Będzie to pierwsza koronacja w historii powiatu przeworskiego – wyjaśnia ojciec Izajasz Styczyński, gwardian i proboszcz klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku.

– Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie wyników badań dotyczących czci oddawanej Przeworskiej Madonnie na przestrzeni wieków. Będzie zatem próbą odpowiedzi na pytanie skąd wziął się kult Madonny Przeworskiej – informuje Szymon Wilk, historyk.

Cudowny Obraz Najświętszej Maryi Panny odbiera cześć w Kościele OO. Bernardynów w Przeworsku od co najmniej 1613 r. Zawsze otoczony był wielką czcią ze strony wiernych, przedstawicieli różnych stanów. Już w 1647 r. określono go po raz pierwszy jako „cudowny”. Kult wpisany jest silnie w burzliwe dzieje Polski – podczas zaborów był zwalczany przez Austriaków, odrodził się zaś na przełomie XIX i XX w. W 1952 r. ustanowiono Święto Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia obchodzone w ostatnią niedzielę sierpnia, a dziesięć lat później obraz umieszczono w ołtarzu głównym.

Sympozjum zainauguruje Msza św. Po niej rozpocznie się część naukowa.

O godz. 9.00 w kościele pw. Świętej Barbary w Przeworsku odprawiona zostanie Msza Św., a o 10.30 w Miejskim Ośrodku Kultury rozpocznie się część naukowa. Dziewięcioro prelegentów z przeworskiego, rzeszowskiego, przemyskiego i kalwaryjskiego ośrodka naukowego wygłosi referaty poświęcone poszczególnym aspektom czterowiekowego kultu Matki Bożej Pocieszenia.

Organizatorami sympozjum są Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku, Miasto Przeworsk, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku i Akcja Katolicka pw. św. Barbary w Przeworsku.

Małgorzata Lewicka-Kyc