27 maja 2019

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wstępnie podsumowała działania służb związane z likwidacją skutków intensywnych opadów deszczu w województwie podkarpackim.

Akcja powodziowa na Podkarpaciu rozpoczęła się 21 maja. Odnotowano ponad 2,5 tys. zdarzeń. Działania, w które było zaangażowanych prawie 10 tys. strażaków prowadzone były na terenie 16 powiatów. W akcji udział brały również służby wojskowe, podkarpaccy policjanci, stronę sanitarną nadzorował Sanepid a sztab zarządzania kryzysowego na bieżąco monitorował sytuację. Działania prowadzone były na rzecz ochrony ludzi, ich dobytku, zwierząt oraz przyrody – mówiła wojewoda Ewa Leniart. Sytuacja się ustabilizowała więc wojewoda podjęła decyzje o odwołaniu pogotowia przeciwpowodziowego. 

Posłuchaj:

Agnieszka Radochońska-Kloc