22 lutego 2021

 

Szczepienie pacjentów przeciw covid -19 będzie odbywać się także w ich miejscu zamieszkania. Specjalne zespoły wyjazdowe zorganizowane przez NFZ dotrą do pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. Takich zespołów będzie siedem, a każdy obejmie swoim wsparciem kilka powiatów. O tym kto będzie mógł zaszczepiony w domu decydować będzie lekarz POZ bądź pielęgniarka opieki długoterminowej.

 

Iwona Kosztyła