8 czerwca 2022

W sali wystaw czasowych Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie prezentowana jest zbiorowa wystawa młodych twórców szkła.

Początkowo, ekspozycja miała być dostępna do 28 czerwca, jednak ogromne zainteresowanie prezentowanymi pracami sprawiło, że wystawę przedłużono do 15 lipca.

Piotr Mazurkiewicz