13 czerwca 2022

Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim jest placówką oświatową Powiatu Rzeszowskiego, w której skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia. To właśnie tu przed uczniami otwierają się drzwi do licznych możliwości i nabycia przydatnych w życiu umiejętności.

Zapraszamy do wysłuchania audycji promocyjnej Powiatu Rzeszowskiego, poświęconej w całości Zespołowi Szkół w Sokołowie Małopolskim.

Piotr Mazurkiewicz