8 lutego 2022

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie od wielu lat podejmuje działania związane z ochroną środowiska. Włącza się w szereg inicjatyw, których celem jest poprawa świadomości dotyczącej ekologii wśród najmłodszych uczniów.

Szkoła bierze dział w licznych programach i konkursach, w których zajmuje wysokie, pierwsze miejsca. Uczniowie zbierają makulaturę, a także nakrętki na rzecz Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie, baterie czy elektrośmieci. W ramach zajęć uczniowie uczestniczą także w lekcjach w terenie, mówi Jacek Kuć, nauczyciel.

Ważne jest aby wiedzę dotyczącą ochrony środowiska przekazywać od najmłodszych lat, mówi Agnieszka Bator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Uczniowie 3 klasy SP nr 2 w Rzeszowie, chętnie biorą udział w licznych inicjatywach i działaniach, bo jak sami przyznają, natura i przyroda są bardzo ważne.

 

Uczniowie uczestniczyli także w ogólnopolskim konkursie 'Drzewo Franciszka”, gdzie musieli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony środowiska. Ponadto szkoła, kładzie duży nacisk na naukę dotyczącą segregacji śmieci.

 

Agnieszka Bojda