22 stycznia 2019

Do końca października 2018 roku ze szkoleń dla osób dorosłych skorzystało prawie 10 tyś osób, z czego prawie 7 tyś. uzyskało kwalifikacje potwierdzone certyfikatem.

Osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a szczególnie te osoby starsze i o niskich kwalifikacjach mają możliwość skorzystania ze środków unijnych na szkolenia zawodowe. Dotychczas wsparcie było ograniczone do szkoleń zaproponowanych w projektach przez wnioskodawców, nie zawsze osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji znajdowały odpowiedni dla siebie kurs i nie zawsze też szkolenia były na bieżąco dostępne. Teraz to się zmienia.

Aby zwiększyć dostępność czasową i terytorialną kształcenia ustawicznego oraz umożliwić uczestnikom samodzielny wybór placówki kształcenia powstał nowy system wsparcia. Od 2019 roku to uczestnik czyli każda osoba dorosła będzie miała możliwość samodzielnego wyboru dla siebie szkolenia, jego terminu oraz wykonawcy kursu, który zakończy się egzaminem – bez pośrednictwa swojego pracodawcy. Może też być sfinansowane nawet w 90% poniesionych kosztów – mówi Piotr Golema, kierownik Wydziału Edukacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Na wdrażanie tego systemu przeznaczono dofinansowanie w kwocie 30 milionów złotych co powinno pozwolić na przeszkolenie ponad 8 tysięcy osób. Osoba zainteresowana szkoleniem będzie wybierała wykonawcę szkolenia spośród instytucji zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki weryfikacji podmiotów szkolących, wsparcie które otrzymają uczestnicy będzie wysokiej jakości. Ponadto szkolenia realizowane przez uczestników będą prowadzić do uzyskania konkretnych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem i egzaminem

Do końca października 2018 roku ze szkoleń dla osób dorosłych skorzystało prawie 10 tyś osób, z czego prawie 7 tyś. uzyskało kwalifikacje potwierdzone certyfikatem.

Iwona Kosztyła