4 lutego 2021

Sejmik Województwa Podkarpackiego ogłosił wyniki finału konkursu na najciekawszą gazetkę szkolną i przedszkolną województwa podkarpackiego. Patronat nad konkursem sprawowało Radio VIA.

Konkurs został zorganizowany z okazji Jubileuszu 75-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Laureaci w poszczególnych kategoriach:

  1. Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu (Głos Zdrowej Mieleckiej Szósteczki).
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ropczycach (Nowinki Szkolne).
  3. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie (Kurier Szkolny).

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś przekazał nagrody dla zwycięskich redakcji z poszczególnych grup oraz upominki promocyjne dla wszystkich redakcji gazetek, biorących udział w konkursie. Dodatkowo korzystając z inicjatywy Biblioteki, Jerzy Cypryś nagrodził redakcję jednego ze szkolnych czasopism „Wyróżnieniem im. Jana Andrzeja Stepka”, chcąc w ten sposób przypomnieć postać wybitnego dziennikarza i działacza „Solidarności”. Wyróżnienie to otrzymała redakcja „Kuriera Szkolnego” z Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie.

Patronat medialny nad konkursem sprawowało Radio VIA.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska