9 listopada 2021

Bieckie Centrum Kultury w Bieczu zaprasza dorosłych do uczestnictwa w sekcji tematycznej pod nazwą Szlakiem Sztuki.

Mówi Paweł Jamro, dyrektor Bieckiego Domu Kultury.

Zajęcia odbywają się w każdy piątek o godzinie 17.00. Nadal można dołączyć do grupy, a szczegóły dostępne są na stronie BCK w Bieczu.

Piotr Mazurkiewicz