21 lutego 2022

Szóste spotkanie z cyklu „Wieki niezupełnie ciemne" w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji w Nisku, było okazją do poznania sztuki wojennej w średniowieczu.

Wykład p.t. „Sztuka wojenna wieków średnich” poprowadzili historycy Konrad Krzyżak i Tomasz Sudoł. Zebrani słuchacze poznali genezę średniowiecznego rycerstwa, stosowane taktyki bitewne, zasady obowiązujące podczas średniowiecznych wojen. Dowiedzieli się także jak były zbudowane grody i zamki oraz jak wyglądały oblężenia. Szczególną ciekawostką były machiny wojenne. Przedstawiony został ich wygląd i zasady działania. Prelekcji towarzyszyła ekspozycja modeli rycerzy z czasów wypraw krzyżowych oraz Saracenów, autorstwa Tomasza Żbika.

Na kolejne, ostatnie już spotkanie z cyklu „Wieki niezupełnie ciemne”, Niżańskie Centrum Historii i Tradycji zaprasza 18 marca. Tematem będą sprawy ostateczne w średniowieczu.

Źródło: Małgorzata Kawa, NCHiT Nisko.

Piotr Mazurkiewicz