21 lutego 2020

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.  Dziś rozpoczyna się nabór wniosków.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania 'Modernizacja gospodarstw rolnych” może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Teresa Pamuła, dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji powiedziała w Radiu Via, że na dotacje mogą liczyć ci rolnicy, którzy poprzez planowane inwestycje w znaczący sposób będą chcieli ograniczyć ilość zużywanej wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji. Przy składaniu wniosków trzeba pamiętać o wymaganych, niezbędnych dokumentach, zwłaszcza o decyzjach dotyczących pozwoleń wodno-prawnych – mówiła Teresa Pamuła.

Wnioski można składać do 20 kwietnia w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji lub biurach powiatowych.  

Małgorzata Oczoś-Błądzińska