26 maja 2020

Do 30 czerwca został wydłużony termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" lub na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Program dotyczący modernizacji jest ostatnim w tym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Teresa Pamuła, dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiedziała w Radiu Via, że program wspierający modernizację gospodarstw jest to jeden z popularniejszych programów, z którego korzystają rolnicy. W poprzednim naborze, który odbył się dwa lata temu do podkarpackiego oddziału Agencji wpłynęło ponad 540 winsoków. Maksymalna kwota dofinansowania w tym naborze to 500 tys. zł.

W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może przekraczać 13 tys. euro.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można je złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Do 8 czerwca rolnicy mają czas na złożenie oświadczenia do wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego powinni złożyć rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów.

Z kolei od 3 czerwca młodzi rolnicy będą mogli składać w Agencji wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Kwota premii to 150 tys zł.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska