20 kwietnia 2020

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek KRUS, zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny oraz zmiany w zakresie Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich – m.in. taka pomoc została zwarta w tzw. tarczy antykryzysowej dla rolników.

Teresa Pamuła, dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji powiedziała na antenie Radia Via, że osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ramach ubezpieczenia społecznego rolników zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek za trzy miesiące. Nie trzeba w tym zakresie składać żądnych wniosków – zwolnienie z poboru składek nastąpi automatycznie.

Rolnicy mogą liczyć także na zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat. Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres do 14 dni. Ponadto rolnikowi i domownikom, którzy przebywają w kwarantannie będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska