18 marca 2021

Dokładnie rok temu 18 marca, formacja zmieniła model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy, tym samym rozpoczynając operację „Odporna Wiosna”. Jej celem było łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności społeczności lokalnych. Prowadzone działania skupiły się na wsparciu administracji rządowej, samorządowej, placówek medycznych i sanitarnych, Agencji Rezerw Materiałowych, Policji, Straży Granicznej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Żołnierze zaangażowali się również w bezpośrednie niesienie pomocy kombatantom, ludziom starszym oraz różnym instytucjom pozarządowym.

Z każdym dniem minionego roku wzrastał zakres wsparcia, jakiego żołnierze Brygady udzielali w ramach operacji „Odporna Wiosna”, a następnie trwającej do dziś operacji „Trwała Odporność”. Ponad 424 terytorialsów uzyskało dodatkowe kompetencje z ratownictw medycznego, pobierania wymazów, opieki nad leżącym pacjentem, z obsługi wózków widłowych czy prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych – mówi płk Dariusz Slota, dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

W 3 Podkarpackiej Brygadzie służy ponad 560 żołnierzy z uprawnieniami medycznymi. Każdej doby zaangażowanych było blisko 500 terytorialsów. Bywały dni gdzie do wsparcia angażowano blisko 800 podkarpackich ochotników.

Iwona Kosztyła