20 kwietnia 2020

80 weteranów i kombatantów na Podkarpaciu objętych pomocą w ramach akcji „Odporna Wiosna”.

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach akcji „Odporna Wiosna” opiekują się kombatantami, żołnierzami AK i osobami starszymi. Akcja ma na celu ograniczenie do minimum możliwości zarażenia się wirusem COVID-19 przez te osoby, gdyż znajdują się oni w grupie podwyższonego ryzyka. Żołnierzom organizacji niepodległościowych dostarczane są zakupy, lekarstwa, woda i ciepłe posiłki – wszystko po to, aby żaden z nich nie musiał opuszczać domu.

Kombatantom należy się szacunek i pamięć za to co dla nas uczynili, szczególnie w tym trudnym czasie. Pani Stanisława przypomina mi też o mojej babci, która zmarła kilka lat temu, obejmując ją opieką czuję, że prawdziwie pomagam – mówi st. szer. OT Rafał Tracz z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Na terenie całego Podkarpacia żołnierze – ochotnicy objęli opieką prawie 80 weteranów i kombatantów Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Wsparcie polega na izolowaniu ich od potencjalnych źródeł zakażenia wirusem poprzez pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb. W akcję włączył się podkarpacki IPN i Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, gdzie przygotowywane są dla kilku kombatantów obiady.

W ramach operacji „Odporna wiosna” oficerowie łącznikowi 3. PBOT nawiązują także kontakty z przedstawicielami samorządów terytorialnych, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz CARITAS-u. Celem ich działania jest przygotowanie pomocy w zakresie wsparcia osób starszych, rodziny medyków oraz objętych kwarantanną.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska