10 marca 2021

Żołnierze 35 Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka brali udział w ćwiczeniu zintegrowanym 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa.

Zasadniczym zadaniem spadochroniarzy było opanowanie lotniska na terenie Bieszczad. Terytorialsi w tym czasie wspierali grupy ogniowe i przygotowywali się do przegrupowanie pododdziałów powietrznodesantowych w rejon działań opóźniających. Wspólne działania nieregularne zakończyły udział w ćwiczeniu żołnierzy z Sanoka.

Współdziałanie z żołnierzami 16 Batalionu Powietrznodesantowego było dobrą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy ćwiczącymi wojskami oraz przygotowaniem do wzajemnego wspierania się w rejonach odpowiedzialności służbowej w czasie kryzysu i działań bojowych. Należy podkreślić, że głównym zadaniem WOT w czasie wojny jest udzielenie wsparcia wojskom operacyjnym. Deklarujemy swoją gotowość do współpracy i dalszych szkoleń z żołnierzami wojsk operacyjnych – powiedziała ppor. Patrycja Hejnold – dowódca ćwiczącego pododdziału z Sanoka

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” została utworzona w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz SŁOTA. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie wojny WOT jest wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska