9 maja 2022

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie to szkoła z wieloletnią tradycją, prowadzona przez Powiat Rzeszowski. Niegdyś nazwana „ kuźnią talentów”, do dziś pielęgnuje piękne tradycje - oprócz nauczania i wychowania, prowadzi bogatą działalność wszechstronnie rozwijającą uczniów.

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, kształci w klasach o profilu: politechnicznym, promedycznym, humanistyczno- językowym i wojskowym.

Zapraszamy do wysłuchania audycji promocyjnej powiatu rzeszowskiego, w której ofertę edukacyjną przedstawia grono pedagogiczne szkoły, natomiast o atmosferze i poziomie nauczania, opowiadają uczniowie.

 

 

Piotr Mazurkiewicz