22 listopada 2021

Program dedykowany jest wszystkim szkołom podstawowym. W każdej szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego powstanie pracownia Laboratoriu Przyszłości z wyposażeniem sfinansowanym z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

Na Podkarpaciu szkół uprawnionych do złożenia wniosku jest 957 na ten moment wniosków złożyło 937 szkół, informuje wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

W ramach tego przedsięwzięcia szkoły otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii, mówi Małgorzata Rauch, – Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przez kilka tygodni trwały konsultacje katalogu wyposażenia, które trafi do szkół w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Efektem tych konsultacji jest liczący 175 pozycji katalog wyposażenia, które szkoły mogą kupować za otrzymane w ramach programu środki. Wnioski można składać do 30 listopada.

Agnieszka Bojda