12 stycznia 2022

W szkołach średnich w całym kraju trwa się sesja zimowa egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W Rzeszowie do do tego ważnego sprawdzianu przystąpili między innymi uczniowie Zespole Szkół nr 3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy są formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. W skrócie – są przepustką do podjęcia pracy.

 

Egzaminy zarodowe odbywają się w takich zawodach jak technik żywienia usług gastronomicznych, technik analityk, technik reklamy, technik eksploatacji i portów i terminali, technik hotelarz. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji określa podstawa programowa kształcenia na poszczególnych kierunkach – mówi Katarzyna Nowak, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3.

Co roku w całej Polsce przeprowadzane są w sesji zimowej i letniej, dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach. Składają się z części pisemnej i z praktycznej.

Iwona Kosztyła