10 lipca 2019

Wakacyjne kolonie organizuje Caritas diecezji rzeszowskiej.

W ramach turnusów dla dzieci młodzieży organizowane są rożnego rodzaju zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy oraz edukacyjne. Organizowane jest m.in. „miasteczko ruchu drogowego”, pokaz pierwszej pomocy oraz sprzętu i pojazdów straży pożarnej. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem wypoczywających kolonistów. Po raz czwarty odbyły się również warsztaty edukacyjne dotyczące ubezpieczeń społecznych.

 

Przedstawiciele ZUS oprócz prelekcji organizują każdorazowo dla grup ponad 100 dzieci warsztaty plastyczne i konkursy z nagrodami, dzięki którym dzieci łatwiej przyswajają i wykazują się wiedzą związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Interesująca forma przekazu, atrakcje, zabawa w tym rywalizacja zespołowa – skutkują tym, że uczestnikom pozostają radosne wspomnienia i wiedza kojarzona z łatwym dostępem i zaufaniem do instytucji.

W przedsięwzięciu uczestniczyli m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Pożarna, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, PZM.

Agnieszka Radochońska-Kloc