29 marca 2021

Ponad 435 tysięcy emerytów i rencistów z Podkarpacia otrzyma tzw. trzynastki. Dodatkowe roczne świadczenia pieniężne trafią do uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub rentą.

W całym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci trzynastki 9 milionom osób. Przysługuje ona np. uprawnionym do: emerytury, renty, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Te osoby otrzymają trzynastkę, o ile w dniu 31 marca będą mieć prawo do jednego z tych świadczeń. Będzie to kwota 1250,88 zł brutto.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska