23 stycznia 2019

Do 25 stycznia Akademia Sztuki Wojennej realizuje na terenie województwa podkarpackiego ćwiczenie studyjne pn. TWIERDZA-19, w którym istotne miejsce zajmują kwestie związane ze współpracą układu pozamilitarnego z siłami zbrojnymi w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Zadaniem wojskowych ćwiczeń Twierdza-19, jest wypracowanie i wypróbowanie różnych strategii działań na wypadek konfliktu zbrojnego. –Scenariusz Ćwiczenia przewiduje zagrożenia hybrydowe- mówi płk Leszek Elak, prorektor ds studenckich Akademii Sztuki Wojennej. Dzisiejsze ćwiczenia, jak dodaje, to faza planowania działań obronnych.

Gen. brygady Ryszard Parafianowicz, rektor Akademii Sztuki Wojennej dodaje, że obszar Podkarpacia jest dobrym miejscem do organizowania ćwiczeń i predysponuje do tego, aby scenariusze ćwiczeń były wymagające.

Jeden z epizodów ćwiczenia Twierdza 19 dotyczy współpracy wojska z podmiotami cywilnymi w celu zapewnienia i bezpieczeństwa publicznego, na podstawie przewidywanych w trakcie ćwiczenia scenariuszy. – mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Mariusz Stopa, mówi, że na przestrzeni lat terenowe organy administracji wojskowej wspólnie z administracja rządową i samorządową brały udział m.in. w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych w Jaśle, czy Sandomierzu.

W ćwiczeniach biorą udział studenci podyplomowych studiów operacyjno-taktycznych oraz studenci cywilni kierunku obronność i bezpieczeństwo.

Akademia Sztuki Wojennej działa od 1 października 2016 r. Jej zadaniem jest kształcenie i szkolenie żołnierzy w celu zaspokojenia potrzeb sił zbrojnych.

 

Agnieszka Radochońska-Kloc