25 lutego 2019

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie rozpoczęła dwuletni projekt współpracy między szkołami w Grecji, Rumunii, we Włoszech, w Portugalii i na Litwie. Dzięki programowi Erasmus + uczniowie mogą poznać kulturę i obyczaje innych krajów oraz doskonalić język angielski. Nowy tydzień w szkole po dwutygodniowej przerwie uczniowie rozpoczęli od przywitania rówieśników z wymiany międzyszkolnej.

Chlebem i solą oraz ludową muzyką zostali przywitani uczniowie oraz nauczyciele z 5 krajów, którzy do Szkoły Podstawowej nr 10 przyjechali w ramach wymiany. Projekt Erasmus Plus będzie realizowany tutaj przez najbliższe dwa lata. Dzięki niemu uczniowie mogą poznać od kuchni kulturę i obyczaje takich krajów jak Portugalia, Włochy, Grecja, Rumunia, czy Litwa.

Uczniowie z zagranicy będą realizować zajęcia zaplanowane w ramach projektu, ale nie będą to typowe lekcje szkolne. Zbliżone będą do warsztatów, do tego szereg rożnego rodzaju aktywności. Będą lekcje języka polskiego, matematyki po angielsku, czy lekcje angielskiego – mówi Mariusz Tomaka, nauczyciel i koordynator programu Erasmus Plus w SP nr 10

Dzieci, które przyjechały w ramach wymiany międzyszkolnej mieszkają u swoich polskich kolegów i koleżanek, którzy w ramach programu gościli w Grecji, czy Portugalii. Wiktoria i Malwina tydzień spędziły w Atenach, w tym tygodniu opiekują się przyjaciółmi w Rzeszowie.

Projekt Erasmus Plus, który realizuje SP nr 10 odbywa się pod hasłem „From Mythos to Logos”. Naszym celem jest zapoznanie uczniów z mitami i legendami różnych krajów. Będziemy promować dobre wartości – mówi Ewa Michałek, nauczycielka w SP nr 10

21. uczniów z pięciu krajów w Rzeszowie pozostanie do piątku.

Agnieszka Radochońska-Kloc