16 marca 2022

Od dziś obywatele Ukrainy uciekający przed wojną mogą otrzymać numer PESEL. W Rzeszowie przy ul. Langiewicza 15 powstał specjalny punkt, w którym można złożyć formularze.

W pierwszych godzinach funkcjonowania punktu pojawiło się setki osób. Prezydent Rzeszowa podczas briefingu zapowiedział, że punkt będzie czynny także w sobotę i niedzielę.

Posłuchaj relacji

Małgorzata Oczoś-Błądzińska