24 listopada 2020

Dzięki unijnym środkom, mieszkańcy gminy Ulanów w powiecie niżańskim już wkrótce będą korzystać z czystszego powietrza. W wyniku podpisanej w urzędzie marszałkowskim umowy, do lipca 2022 roku, blisko 750 gospodarstw domowych z tego terenu, wzbogaci się o instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne oraz piece na biomasę. Efektem inwestycji, będzie mniejsza emisja gazów cieplarnianych.

Wartość inwestycji opiewa na 10 milionów złotych, z czego 7,5 miliona, to środki unijne. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Spośród 745 gospodarstw domowych, objętych dofinansowaniem, 459 wzbogaci się o instalację fotowoltaiczną, 275 otrzyma kolektory słoneczne z zasobnikiem solarnym, a w 11 domostwach zostaną wymienione piece węglowe na kotły spalające biomasę. 

Realizacja inwestycji rozpocznie się na początku 2022 roku i potrwa około 7 miesięcy.

O szczegółach w materiale:

Piotr Mazurkiewicz